top of page

ZRUŠENÍ VASEKTOMIE

Operace k obnovení plodnosti po vasektomii je možná, její úspěch však závisí na mnoha okolnostech. Výkon byste měli proto dobře uvážit, event. si před vasektomií uložit sperma ve spermabance.

V současnosti neexistují žádná standardizovaná a jednotná kritéria, která by informovala o výsledcích zrušení provedené vasektomie. Byl publikován široký rozsah chirurgické úspěšnosti (až 90 %), z hlediska doby, která uběhla od vasektomie, typu vasektomie (tj. s otevřenými konci nebo uzavřená), typu provedené operace (vasovasostomie nebo vasoepididymostomie), typu zrušení vasektomie (jednostranné či oboustranné), použité operační techniky (chirurgická či mikrochirurgická, jednovrstevná či dvouvrstevná anastomóza), schopnosti a zkušenosti chirurga, přítomnosti či nepřítomnosti ostatních patologií (např. varikokély) a přítomnosti nebo absence spermatických protilátek.

V případě zájmu o zrušení vasektomie (re-vasektomii) nás kontaktujte k vyšetření.

bottom of page