ZRUŠENÍ VASEKTOMIE

Operace k obnovení plodnosti po vasektomii je možná, její úspěch však závisí na mnoha okolnostech. Výkon byste měli proto dobře uvážit, event. si před vasektomií uložit sperma ve spermabance.

V současnosti neexistují žádná standardizovaná a jednotná kritéria, která by informovala o výsledcích zrušení provedené vasektomie. Byl publikován široký rozsah chirurgické úspěšnosti (až 90 %), z hlediska doby, která uběhla od vasektomie, typu vasektomie (tj. s otevřenými konci nebo uzavřená), typu provedené operace (vasovasostomie nebo vasoepididymostomie), typu zrušení vasektomie (jednostranné či oboustranné), použité operační techniky (chirurgická či mikrochirurgická, jednovrstevná či dvouvrstevná anastomóza), schopnosti a zkušenosti chirurga, přítomnosti či nepřítomnosti ostatních patologií (např. varikokély) a přítomnosti nebo absence spermatických protilátek.

V případě zájmu o zrušení vasektomie (re-vasektomii) nás kontaktujte k vyšetření.

ADRESA

Na Valech 4/289

Praha 6   160 00

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí - Čtvrtek 7:00 - 15:30

Pátek 7:00 - 13:00

Logo_androgeos_linka_bila.png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2021 Androgeos, spol. s r.o.

Telefon 233 325 636