top of page
 • Jak provádíme vasektomie?
  Vasektomie provádíme od roku 2004 na vlastním operačním sále, v místním znecitlivění a bez použití jehly a skalpelu. Vlastní výkon trvá obvykle 10 minut.
 • Jaká je cena vasektomie a co zahrnuje?
  Cena za vasektomii je 15 000 Kč - vstupní vyšetření 2 500 Kč, výkon 12 500 Kč. Platba je možná platební kartou nebo v hotovosti. Cena zahrnuje • Vyšetření před výkonem - zhodnocení urologického stavu pacienta, poučení o výkonu • Vasektomii bez jehly a bez skalpelu - výkon provádíme v místním znecitlivění na operačním sále • Pooperační balíček - obsahuje zdravotnický materiál k domácímu ošetřování rány a podrobné informace o režimu po výkonu v tištěné formě • Kontroly po výkonu - v naprosté většině případů nejsou po výkonu kontroly nutné, vše záleží na dohodě lékaře s pacientem • Vyšetření ejakulátu (spermiogram) - potvrdí nepřítomnost spermií v ejakulátu za 3 měsíce po provedeném výkonu Příplatek • Anestetický plyn - pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu může pacient využít inhalační anestezii anestetickým plynem - 1 000 Kč
 • Proč uvažovat o vasektomii?
  Zvažte vasektomii, pokud: • nechcete mít (další) děti, • Vaše manželka/partnerka nemůže/nechce používat jiné formy antikoncepce a Vy chcete svoji manželku/partnerku ušetřit podvázání vejcovodů, což je operace výrazně rizikovější než vasektomie, • Vaše manželka/partnerka má zdravotní obtíže, které by mohly komplikovat těhotenství nebo • nechcete riskovat přenos Vaší dědičné nemoci či postižení na dítě.
 • Jak „funguje“ vasektomie?
  Po vasektomii dochází k zablokování transportu spermií přes chámovody do ejakulátu. Spermie tvoří asi 5 % ejakulátu, takže tato změna má jen malý vliv na jeho objem. Varlata stále produkují spermie, ty se však rozloží uvnitř těla a vstřebají. Vasektomie neovlivňuje sexuální schopnosti muže, stejně tak jako hladinu testosteronu, orgasmus či schopnost ztopoření penisu. Většina mužů navíc uvádí, že sex je po vasektomii lepší, protože se nemusí obávat nepředvídaného těhotenství. S bezpečností a jistotou, které trvalá antikoncepce přináší, může být sex proto uvolněnější a spontánnější. Vasektomie nepřináší okamžitou neplodnost. V používání jiných prostředků proti početí musíte pokračovat, dokud Vám lékař neplodnost nepotvrdí. Několik týdnů po vasektomii zůstávají v ejakulátu aktivní spermie. Může trvat 12 až 15 ejakulací a nejvíce 3 měsíce, než bude Váš ejakulát zcela bez spermií.
 • Co se stane po vasektomii se spermiemi?
  Varlata produkují dále spermie, které i nadále pronikají až ke konci přerušeného chámovodu. Buňky zajišťující odstranění odpadů z těla tyto spermie obklopí a rozloží je na jednotlivé složky, které z těla vyloučí. Tento proces nezpůsobí žádné problémy a nemá žádný vliv na zdraví muže. Pro lepší pochopení: u mužů bez vasektomie se asi 40 - 50 % produkovaných spermií nikdy nedostane do ejakulátu, protože spermie produkované ve varlatech postupují do nadvarlat, kde probíhá jejich dozrávání po dobu jednoho měsíce před ejakulací. Tam přežijí pouze ty nejkvalitnější spermie, zatímco ty ostatní se v nadvarlatech rozloží a tělo je vstřebá. To znamená, že po vasektomii se tato reakce pouze urychlí tak, aby se rozložily a vstřebaly všechny spermie.
 • Zvyšuje vasektomie výskyt nádorů?
  V průběhu let se diskutovala řada otázek o možných dlouhodobých účincích vasektomie. Od tvrzení, že vasektomie způsobuje zánět kloubů, aterosklerózu či srdeční choroby, se už dávno upustilo. Jiné studie uváděly, že vasektomie může slabě zvyšovat riziko výskytu karcinomu prostaty. Řada následných studií však toto riziko nepotvrdila. Všechny metody antikoncepce s sebou nesou určitá rizika. Při rozhodování o antikoncepci musí každý jednotlivý pár být informován o rizicích a výhodách a pečlivě je zvážit. Riziko nádoru varlete: V současné době není prokázána žádná souvislost mezi vasektomií a zvýšeným výskytem nádoru varlat. Riziko nádoru prostaty: V současné době není prokázána žádná souvislost mezi vasektomií a zvýšeným výskytem nádoru prostaty. Skríningové testování na karcinom prostaty musí probíhat běžným způsobem u mužů s vasektomií i bez ní.
 • Jaké jsou alternativy k vasektomii?
  Alternativy k trvalé mužské sterilizaci zahrnují trvalou ženskou sterilizaci podvázáním či zablokováním vaječníkůa vratnou antikoncepci pomocí kondomů, pilulek či nitroděložních tělísek. Řada výzkumníků pracuje na „mužské pilulce“, ale žádný z dosud dostupných přípravků není dostatečně účinný nebo neposkytuje konzistentní výsledky.
 • Ochrání mne vasektomie před sexuálně přenosnými nemocemi?
  Ne. Vasektomie neposkytuje ochranu proti sexuálně přenosným nemocem, včetně infekce HIV. Proti těmto chorobám je stále nejlepší ochranou kondom a partnerská věrnost.
bottom of page