top of page

PODMÍNKY

Dne 1.4.2012 vstoupil v platnost zákon č. 373/2011 Sb. o specializovaných zdravotních službách, který upravuje podmínky sterilizace v České republice. Podle § 12 tohoto zákona lze sterilizaci provést ze zdravotních důvodů nebo z jiných než zdravotních důvodů.​

ZDRAVOTNÍ DŮVODY

  • Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichž existuje vysoká míra pravděpodobnosti vážného ohrožení zdraví nebo života v důsledku těhotenství nebo porodu nebo zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo života budoucího dítěte.

  • Podle §13 se sterilizace ze zdravotních důvodů provede pacientovi, který dovršil věk 18 let na základě písemného souhlasu.

  • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Mezi podáním informace a udělením souhlasu před výkonem musí uplynout lhůta nejméně 7 dnů.

JINÉ DŮVODY

  • Sterilizaci z jiných než zdravotních důvodů lze podle §14 provést pacientovi, který dovršil věk 21 let, nebrání-li jejímu provedení závažné zdravotní důvody, a to na základě jeho písemné žádosti. Žádost je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

  • Podle § 15 musí být pacient informován lékařem o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Mezi podáním informace a udělením souhlasu před výkonem musí uplynout lhůta nejméně 14 dnů.

bottom of page