top of page

KOMPLIKACE

  • Všechny dostupné údaje ukazují, že vasektomie je bezpečný výkon, který není spojen s žádnými závažnými dlouhodobými vedlejšími účinky. V dlouhodobých studiích není po provedení vasektomie uváděn zvýšený výskyt jakéhokoliv systémového onemocnění. Klinické studie taktéž neprokázaly zvýšené riziko nádorových onemocnění (např. nádoru prostaty nebo varlat) po vasektomii. Poruchy sexuálních funkcí (erekce, orgasmu) po vasektomii se taktéž neprokázaly. Muž je po vasektomii schopen výronu semene, objem spermatu je však mírně snížen (asi o 5 %) vzhledem k tomu, že neobsahuje spermie. V prvních ejakulacích po výkonu se může objevit příměs krve, sperma má pak růžovou až mírně krvavou barvu.

  • Bezprostředními důsledky výkonu mohou být zánět nadvarlete, infekce rány různého stupně závažnosti, krevní výron nebo vytvoření granulomu, tzn. zduřeniny vaziva uzlíkovitého tvaru, která vzniká únikem spermatické tekutiny z pahýlu chámovodu. Asi 30 % mužů trpí po výkonu bolestmi varlat, které trvají dny až týdny, dobře reagují na spasmoanalgetika a následně odezní. Bolesti způsobují stahy hladkého svalstva spermatického funikulu a obsahu šourku. Srůst přerušených konců chámovodu (jednostranný nebo oboustranný) může za určitých okolností (i po již potvrzené neplodnosti na základě vyšetření spermatu) vést k obnovení průchodnosti chámovodu, a tím i k obnovené plodnosti. V jednotlivých případech se kromě fyzických mohou vyskytnout rovněž změny psychické. Projevují se nejčastěji pocitem nedostatečnosti v důsledku neplodnosti, a na základě toho i možným oslabením sexuální potence. K pozdním komplikacím vasektomie patří „postvasektomický“ algický syndrom (sekundární orchialgie), který postihuje asi 1 % mužů po vasektomii. Jeho léčba je problematická, nutná je dlouhodobá analgetická léčba včetně obstřiků funikulu lokálním anestetikem. Vyskytují se i případy, které na léčbu nereagují. Za těchto okolností je třeba požádat o pomoc psychologa či psychiatra. K selhání vasektomie dochází v méně než 1 %. K početí následně po obnovení průchodnosti (rekanalizaci) chámovodů může dojít po vasektomii kdykoliv a nezávisí na době od výkonu. Spontánní spojení chámovodů je možné. Po srůstu přerušených konců chámovodu (jednostranném nebo oboustranném) se může za určitých okolností, i po spermiogramem potvrzené neplodnosti, obnovit průchodnost dotyčného chámovodu. V naprosté většině případů však nedochází tímto chámovodem k transportu významného množství spermií, a tím i k obnovení plodnosti.​

KDY VYHLEDAT LÉKAŘE?

Kontaktujte lékaře, vyskytne-li se zejména kterýkoli z následujících příznaků:

  • obvaz opakovaně prosáklý krví,

  • horečka a zimnice,

  • vznik velké namodralé či načernalé oblasti na kůži šourku,

  • stupňující se bolest v šourku nebo ve tříslech,

  • výtok z rány (příznak infekce),

  • zvětšení šourku (příznak vnitřního krvácení či infekce),

  • příliš velký otok šourku (k malému může dojít).

Pokud dojde k nějakým obtížím, tj. bolestem, otokům apod., okamžitě kontaktujte svého lékaře, aby Vás vyšetřil a předepsal Vám odpovídající léčbu. Po výkonu máte k dispozici kontaktní formulář, který je 24/7 propojen s lékařem, který výkon prováděl, pro případ akutního stavu/konzultace.

bottom of page