top of page

VÝKON

 • Vasektomii bez jehly a bez skalpelu provádíme na operačním sále za sterilních podmínek, vlastní výkon trvá obvykle 10 minut.

 • Budete požádáni, abyste se převlékli do jednorázového operačního oblečení a položili se na operační stůl.

 • Při výkonu ležíte na operačním stole v poloze na zádech.

 • Výkon provádíme v místním znecitlivění, bez použití jehly a skalpelu, to znamená zavedením účinné látky (místního anestetika) přímo do šourku pomocí speciálního aplikátoru. Místní znecitlivění vyřadí vnímání bolestivých podnětů z místa operačního pole, neovlivní však vědomí pacienta.  Pro snížení obav nebo úzkosti z výkonu může pacient využít inhalační anestezii anestetickým plynem.

 • Výkon provádíme z jednoho přístupu (uprostřed šourku).

 • Místo výkonu nejprve dezinfikujeme (obvykle roztokem jódu, pokud máte na jód alergii, ohlaste to lékaři!). Kolem šourku položíme sterilní roušky, abychom snížili riziko infekce.

 • Po dezinfekci genitálu a okolní kůže vyhmatáme chámovod a prsty jej přesuneme co nejblíže pod kůži šourku.

 • Po podání místního anestetika pronikneme nástrojem přes kůži, chámovod v délce asi 1 cm vytáhneme do operační rány a uvolníme od probíhajících cév a nervového zásobení.

 • Poté chámovod podvážeme a ostře přerušíme, část mezi podvazy odstraníme. Z forenzního hlediska zasíláme odstraněnou část chámovodu na histopatologické vyšetření.

 • Před návratem do šourku konce chámovodu koagulujeme (tepelně změníme) a podvážeme vláknem. Poté oba pahýly uložíme zpět do dutiny šourku.

 • Poté na protilehlém chámovodu opakujeme výkon.

 • Kožní přístup nešijeme, ranku ponecháme ke spontánnímu zhojení.

 • Po výkonu ležíte nejméně 30 minut na lůžku v dospávacím pokoji, po kontrole lékařem Vás se zprávou o výkonu propouštíme do domácího ošetřování.

 • Po výkonu není třeba pracovní neschopnost, vystavujeme ji individuálně na žádost pacienta.

bottom of page