Vasektomie

Vasektomie je vysoce účinná a bezpečná metoda antikoncepce u muže. Vasektomie je přerušení chámovodů a podvázání jejich obou konců v šourku.

Pokud se muž rozhodne pro provedení vasektomie, musí nejdříve podstoupit urologické vyšetření. Pokud nic nebrání provedení vasektomie, lékař muže poučí o průběhu celého výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, o možném zrušení výkonu a o kontrolním vyšetření ejakulátu, které je třeba po vasektomii podstoupit.

Muž v žádosti o sterilizaci uvede důvod/y zákroku. Před samotným zákrokem podepisuje informovaný souhlas s výkonem, který je s protokolem o výkonu součástí lékařské dokumentace.

Provádíme vasektomie bez použití jehly a skalpelu (bezjehlová a bezskalpelová vasektomie), používáme nástroje americké firmy Advanced Meditech International.