Vasektomie

Vasektomie je vysoce účinná a bezpečná metoda antikoncepce u muže. Vasektomie je přerušení chámovodů a podvázání jejich obou konců v šourku.

Pokud se muž rozhodne pro provedení vasektomie, musí nejdříve navštívit urologa, který zjistí všechny zásadní informace o jeho zdravotním stavu a muže vyšetří. Pokud nic nebrání provedení vasektomie, lékař muže poučí o průběhu celého výkonu, o možných komplikacích, rizicích, výhodách zákroku i jeho alternativách, o možném zrušení zákroku a o kontrolním vyšetření ejakulátu, které je třeba po vasektomii podstoupit.

Muž v žádosti o sterilizaci uvede důvod/y zákroku. Před samotným výkonem podepisuje informovaný souhlas s operací, který je s operačním protokolem součástí lékařské dokumentace.